Polisregion syd, som Ljungby, Älmhult och Markaryd tillhör, har fått en ökad budgetram för 2017 med 148 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt fem procent, vilket är den största procentuella ökningen bland polisens sju regioner.

Samtidigt ska det sparas 100 miljoner kronor.

– Det kommer dock inte att bli aktuellt med några personalnedskärningar, om vi måste spara ska vi göra detta på annat sätt. Situationen i syd är allvarlig. Regionen måste ha de resurser som krävs för att hantera den, säger tillförordnade regionpolischefen Klas Friberg, i ett pressmeddelande.

Den ökade budgetramen ska räcka till utökning av antalet anställda som kostnader för lönehöjningar och andra ökade verksamhetskostnader.

– Om det behöver vidtas åtgärder för att behålla och öka antalet anställda under 2017 så kommer vi att hantera den frågan på nationell nivå. Region syd har sedan 2015 ökat med 150 medarbetare och vi ska fortsätta öka under 2017, fortsätter han.

Hur stort det totala underskottet kommer att vara för 2017 kan ännu inte sägas, då överskottet från 2016 ännu inte är helt fastställt.

– Men vi kommer att hantera detta. Vi har haft en ekonomisk verklighet att förhålla oss till även 2015 och 2016. Region syd gick in i 2015 med ett rejält underskott som regionen har hanterat och lyckats nå en budget i balans, säger Klas Friberg.