Det blev ytterst turbulent när fullmäktige på måndagskvällen skulle avgöra budgeten för de kommande åren.

Då begärde den rödgröna minoriteten återremiss.

Detta har kritiserats av alliansen, inte minst genom Gusten Mårtensson (C) som på onsdagen menade att de rödgröna borde avgå.

– Nu förhalas hela processen; det är uppenbart att deras budget hade fallit, sa Mårtensson.

– Det är direkt oansvarigt.

Kommunalrådet Eva Ballovarre understryker att S, V och MP var tydliga under måndagens sammanträde i fullmäktige.

Saken gällde att få reda på hur alliansen ska kunna spara 19 miljoner kronor inom den kommunala verksamheten den 1 januari 2018.

– Vi fick inget besked, säger Eva Ballovarre.

– Inte ens när det gäller Pehr Hörbergsgården, som Centerpartiet värnar så mycket om, gick det att få klara besked.

Kommunalrådet menar att en besparing på 19 miljoner kronor kommer att få stora konsekvenser inom socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur-och fritid samt tekniska nämnden.

Dessutom menar Ballovarre att det är oansvarigt av alliansen att inte ens nämna socialnämnden och utbildningsnämnden.

Båda dessa nämnder har dessutom sparat stora summor under senare år.

Detta med en återremiss av budgeten var inget spontant agerande:

– Det var inget hastigt beslut. Vi inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville veta var alliansen skulle plocka sina effektiviseringar.

– Hade de svarat på detta så hade det blivit annorlunda.

Eva Ballovarre tvivlar på att alliansen kommer att plocka fram några ytterligare fakta inför det extrainsatta fullmäktigemötet i juli.

Men det finns en beredskap för detta.

De rödgröna kommer själva att ta fram uppgifter på vilka konsekvenser alliansens besparing kan få för de olika verksamheterna.

Dessa uppgifter, menar kommunalrådet, kan visa att kommunen, till vissa delar, inte kan bedriva en laglig verksamhet inom socialnämnden och utbildningsnämndens områden.

– Jag tycker att det ska vara klart och tydligt vad de 19 miljonerna innebär.

– Sedan är det möjligt att alliansen säger att det inte slår så hårt.

Vad säger du om alliansens krav på att ni ska avgå?

– Vi har ingen anledning att avgå i dag, säger Eva Ballovarre.

– Vi avvaktar utfallet av vilken budget det blir. Sedan får vi se.

– Ska alliansen ta över innebär det att alliansen måste samarbeta med Sverigedemokraterna.

Kan ni verkligen återigen regera på en alliansbudget?

– Den diskussionen tar vi efter fullmäktigemötet i juli.

Hur tror du det går?

– Jag vill inte spekulera i hur det går.