Sverigedemokraterna vill att Ljungbyborna i livets slutskede ska ha möjlighet att få vård på hospice. Det skulle innebära trygghet både för patienten och hens anhöriga menar de och skulle ge fördelar genom samordning av personal, både för ekonomisk och strukturell vinning. Efter att socialförvaltningen slagit fast att behovet av hospice inte finns i Ljungby, avslog socialnämnden motionen.

Motionen togs upp vid fullmäktige, och Martina Ericsson (SD) tog då åter upp de stora ekonomiska vinsterna det skulle innebära att samordna vården, och på så sätt ha färre i personalen.

– Det spelar ingen roll. Det viktigaste är att Ljungby har det bästa och det mesta för sina pengar, sa Martina Ericsson om att ingen annan kommun i länet driver hospice.

Den ekonomiska frågan reagerade Thomas Ragnarsson (M) på.

– När den här motionen kom upp på socialnämnden så uppfattade jag den som en tanke om att göra det bra för våra patienter. Man hade intentionen från Sverigedemokraterna, att ett hospice kunde leverera en bättre vård till den enskilde. Därför blir jag förvånad nu när det läggs fram utifrån ett ekonomiskt perspektiv, att vi ska vårda svårt sjuka människor i livets slutskede samlade i grupp, för att det blir billigare, sa Ragnarsson.

Han berättade också att frågan om hospice var aktuell för drygt tio år sedan innan det var möjligt att få avancerad vård i hemmet på samma sätt som i dag.

– Vi har i dag rådgivningsteam, palliativa team och hemsjukvårdsgrupper som är fantastiskt duktiga. De bedriver en sjukvård som för tio till 15 år nästan var intensivvård på sjukhusen, och det bedriver de i hemmen i dag. Jag vågar påstå att jag träffat fler palliativa patienter än någon annan här inne, och aldrig hört någon av de, vilja avsluta sitt liv någon annanstans än i sitt hem.

Martina Ericsson svarade att det inte går att veta om behovet finns, eftersom patienterna inte tillfrågats.

– Alternativet har ju inte funnits. Och det handlar inte bara om ekonomin, men det är en stor del av det vi gör.

Tomas Ragnarsson:

– Jag har träffat många patienter de har varit livrädda att de inte ska få komma hem. När de blivit sjuka och måste in till sjukhus, då är det deras mardröm att dö där och inte få dö i sitt hem.

Frågan avgjordes efter votering, och fullmäktige beslutade att avslå motionen. SD och ALT reserverade sig mot beslutet.