"Agenda" visade under söndagskvällen ett inslag från Värnamo med anledning av de sprängningar och skottlossningar som har inträffat sedan i julas. I inslaget nämnde bland annat lokalpolischef Håkan Boberg att det är svårt för en landsbygdskommun och en mindre stad att bekämpa den typen av kriminalitet som nu har uppstått då de är beroende av förstärkning med polisresurser från annat håll.

Inrikesminister Mikael Damberg (S), som sedan den nya regeringen tillträdde nu har det högsta ansvaret för svensk polis, var gäst i "Agendas" studio och fick efter att inslaget visats frågan om Värnamoborna bör känna oro och ska fundera på att behöva flytta från orten.

– Nej, så ska det verkligen inte behöva vara. Jag är rädd för att vi kan få en debatt där vi talar om att skjutningar har blivit det nya normala, svarade Mikael Damberg.

På frågan om en mindre ort som Värnamo har tillräckligt med resurser för att bekämpa kriminaliteten svarade ministern att polisens omorganisering ska göra det möjligt.

– Där kriminaliteten finns ska det vara möjligt att kraftsamla och tillföra både regionala och nationella resurser. Vi har låtit detta kunnat byggas upp under allt för lång tid och det kommer ta ett tag innan vi kan slå tillbaka, säger Mikael Damberg.

Han nämnde att svensk polis har varit var dåligt rustad för att kunna bemöta den typen av kriminalitet som växt fram, men framhöll att det nu finns en bred politisk enighet om att satsa på att omkring 10 000 fler poliser ska kunna anställas under de kommande åren.

– Vi måste bedriva ett långsiktigt arbete och våga tala om detta som en av vår tids största samhällsproblem. Det undergräver tryggheten och vi ser nu att många människor i Värnamo känner att deras frihet begränsas, säger Mikael Damberg.

Han lovade också att det inte väntar någon nedtrappning i polisnärvaron i Värnamo.

– Vad jag vet har polisen bra koll på vilka de kriminella gängen är och polisen kommer att ha resurser på plats under lång tid.

Inrikesministern gav i intervjun även exempel på att gängkriminalitet på flera håll i Sverige framgångsrikt har kunnat bekämpas under de senaste åren.

– Det går att pressa tillbaka gängkriminaliteten med ett målmedvetet arbete. Det har vi sett i områden i Södertälje och Göteborg där lokal polis framgångsrikt har samverkat med andra myndigheter, säger Mikael Damberg.