Förslag på besparingar inom sjukvården i Kronobergs län har under årens lopp dykt upp med jämna mellanrum.

Ofta är det akutkirurgin nattetid på Ljungby lasarett som varit måltavla. Tack vare ett kompakt motstånd från personal, allmänhet, kommunalpolitiker och regionpolitiker från länets västra sida har alla förslag runnit ut i sanden.

År 2006 gjordes en utredning av akut- och ambulansverksamheten samt jourorganisationen.

År 2009 genomfördes en utredning om den framtida akutsjukvården och jourlinjerna i Ljungby och Växjö. Det blev inga förändringar av akutsjukvården, men utredningen skapade stor oro bland personalen i Ljungby.

I augusti år 2011 invigdes en stor ombyggnad av den nya akutmottagningen i Ljungby. Här meddelades att samma arbetssätt ska råda vid akutmottagningarna i Växjö och Ljungby.

År 2012 presenterades en strukturutredningen som utmynnade i två förslag.

I det ena förslaget skulle alla akuta och planerade kirurgiska operationer utföras i Växjö och all kirurgi försvinna från Ljungby. Dessutom skulle intensivvården avvecklas i Ljungby och förläggas enbart till Växjö.

I det andra förslaget skulle inga kirurgiska operationer utföras i Ljungby efter klockan 21.00. Även denna strukturutredning på 198 sidor hamnade efter ett tag i papperskorgen.

År 2017 kom ännu ett förslag att stänga akutmottagningen i Ljungby nattetid. Detta förslag var ett led i regionens mål att bli oberoende av hyrpersonal inom vården. Att inte ha någon akut kirurgi nattetid bestämmer också vilken kirurgi man ska ha på dagtid. Ganska fort backade man också från detta förslag, som vållade massiva protester.

Alla utredningar utföres av tjänstemän efter direktiv från den politiska ledningen. I fortsättningen måste direktiven utformas på ett sådant sätt att de inte skapar oro och irritation bland personalen.

En utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården i länet, antogs av regionfullmäktige i november 2017. I denna utvecklingsstrategi kan man bland annat läsa att när patientens tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom den nära vården måste det finnas tillgång till specialiserad sluten vård dygnet runt. Denna vård behöver nivåstruktureras och koncentreras för att kunna säkra kvalitet och patientsäkerhet.

Om denna koncentration blir verklighet, så måste den ske på ett sådant sätt att båda lasaretten behåller sin nuvarande status.

Rolf Andersson, Liberalerna