Det är ingen slump att Återbruket läggs ner!

Hur kommer detta sig då, undrar vän av ordning:

Jo, det är en klassfråga och det handlar om ideologi. De som styr i Ljungby har ingen, eller ringa kännedom om hur det är att vara i samhällets utkant, att sakna nätverk, att förstå utsattheten varken vid psykisk ohälsa eller ekonomisk utsatthet. Ofta tillhör beslutsfattare en annan socialgrupp och de känner helt enkelt inte till arbetarklassens villkor. Än mindre har många beslutsfattare förståelse för människors problem. Moderater, kristdemokrater, liberaler och sverigedemokrater har en annan syn ideologiskt på människans förhållande till samhället och samspelet däremellan, än vad den röda sidan har. De konservativa och borgerliga synsättet innebär att marknaden styr mycket. Människans egen hälsa, psykiska mående och anställbarhet beror på hen själv. Samhället skall erbjuda ett minimum av välfärd, marknaden, privata aktörer och ideella krafter skall sköta mycket som den förmår. Den röda sidan vill ha en stark skattefinansierad välfärd. När människor har behov av stöd skall det stödet på olika sätt finnas, gärna i offentlig sektor. Ibland även i samspel med andra aktörer. Vi menar att om beslutsfattande borgerliga och konservativa företrädare saknar, eller har mycket ringa kunskap, kompetens, empati eller sympati för människor som behöver Återbruket som anställning och sysselsättning. Därför är det ingen slump att Återbruket lagts ner.

Vi socialdemokrater vet att människor har olika förutsättningar i livet. Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, ha eller få en funktionsvariation, medfödd eller förvärvad, eller hamna i missbruk. Förutom personlig utsatthet följer det ofta även ekonomisk utsatthet. Därför behövs Återbruket, en väg tillbaka till ett arbete och sysselsättning. Har man i beslutsfattande ställning begränsad kunskap om vad en anställning kan betyda för en människa, begränsad kunskap om hur vårt samhälle är uppbyggt, regeringens arbetsmarknadspolitik, eller har förmåga att sätta sig in i människors vardag, så blir besluten därefter. Med denna insändare vill vi påvisa skillnader i politikens olika partier och att det inte kommer att gagna varken borgarna som styr eller arbetarklassen att Återbruket nu lagts ner.

Anne Karlsson, Oppositionsråd (s) Lotte Åhlander Fullmäktigeledamot (s)

Relaterat till artikeln