Socialdemokraterna har i sitt budgetförslag inför 2020 en bibehållen personaltäthet i förskolan. Förslaget gick inte igenom. Det innebär att med moderaternas, centerns, liberalernas, Kristdemokraternas, med stöd av SD, budget minskas budgeten med 2,5 miljoner kronor år 2020.

Vi socialdemokrater vill inte minska på personaltätheten. Förskolan har ett viktigt uppdrag för kommunens barn. Det är i förskolan det livslånga lärande börjar. Förskolans pedagoger ska se till att varje barn utvecklas och stimuleras till lärande och utveckling bland annat genom lek, social samvaro och en trygg omsorg. Därför är det viktigt att personaltätheten är hög.

Genom tidiga insatser kan kommunen spara både tid, pengar och personligt lidande, psykisk ohälsa och sociala problem längre fram i barnens utveckling. Ljungby kommuns utmaning kommer att vara framtida rekrytering men också att behålla den professionella personalen som finns på förskolorna idag. Att ha en hög personaltäthet i förskolan och färre barn i grupperna påverkar både omsorgen och lärandet för kommunens allra yngsta medborgare.

Magnus Carlsson (S),

2:e vice ordförande BUN

Lotte Åhlander (S),

ledamot BUN

Läs mer:

Relaterat till artikeln