Den senaste tiden har det skrivits och sagts en massa om Åter i Bruk. Socialdemokrater och Sverigedemokrater har tävlat om vilket parti som är mest oskyldiga i frågan. Om vi bortser från den politiska positionering som skett så kan vi titta på de beslut och den fakta som finns i frågan.

Den 22 maj fattade en enhällig Socialnämnd, alltså även Socialdemokrater och Sverigedemokrater, beslut om att lägga ner Socialförvaltningens del av Åter i bruk. Ärendet finns tydligt beskrivet med texten: Avveckling av Socialförvaltningens åtagande i Återbruket, och kan inte ha undgått någon. Särskilt inte Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som sitter med i Socialnämndens arbetsutskott och där fattade det beredande beslutet redan den 15e maj. När budgeten för 2020 klubbades igenom den 17 juni fanns Åter i bruk med i Socialdemokraternas budget, men dels föll Socialdemokraternas budget och dels börjar 2020 års budget inte gälla förrän den 1 januari 2020. Detta innebär att även om budgeten gått igenom hade Socialdemokraterna inte haft någon lösning under resten av 2019. Slutligen kan det konstateras att Socialdemokraternas förslag om att tillföra Åter i bruk pengar för 2020 var ofinansierat eftersom deras budget inte nådde upp till våra finansiella mål, det är lätt att lova när man inte behöver ta ansvar. Varför Socialdemokraterna först röstade igenom en nedläggning av Åter i bruk och sedan några veckor senare hade med pengar i budgeten för att driva verksamheten får Ni fråga dem.

Sverigedemokraterna har under sommaren hävdat att man fattat beslut på felaktiga grunder och felaktiga underlag. Medborgare som läser denna insändare och är intresserade av frågan kan via kommunens hemsida läsa vad som stod på dagordningen och i handlingarna. Det kan inte råda några tvivel om vad ett beslut skulle innebära. Oavsett hur Sverigedemokraterna uppfattat sifferredovisningen så var beslutspunkten att avveckla Åter i bruk.

Något förslag på hur man ska finansiera Åter i bruk har varken Socialdemokrater eller Sverigedemokrater presenterat. Ska pengarna tas från äldreomsorgen eller skolan och på det sättet ytterligare försvåra det ekonomiska läget för berörda förvaltningar? Vi får inte glömma att Socialförvaltningens senaste prognos visade ett minus på cirka 50 miljoner kronor.

När det gäller Moderaterna så kan vi tänka oss att Åter i Bruk startas upp igen men först då vi har en finansierad lösning som inte påverkar någon annan av våra viktiga verksamheter negativt.

Moderaterna i Ljungby kommun

Relaterat till artikeln