Så här i budgetförslagens tider erbjuds man en möjlighet att fundera över vilka kommunala verksamheter som ska prioriteras. Det finns förstås målsättningar av både politiska, personliga och samhällsrelaterade slag. Ljungby kommun har valt fokusområdena vatten, unga vuxna och muntligt berättande. Det rimmar lite illa om man beaktar vad flera partier har valt att spara in på. Helt klart är att barn och unga vuxna inte verkar stå i fokus om man ser till budgetförslagen.

SD och Alliansen vill bland annat spara in 2,5 miljoner kronor på förskolan och därmed minska antalet lärare per elever. Att fler kommuner väljer skolan som besparingspunkt är beklagligt och bidrar till att barn och ungdomar får sämre förutsättningar till inlärning. Det drabbar också främst elever i behov av extra stöd, då dessa behöver mer tid med läraren – inte mindre. Att även minska barn- och utbildningsnämndens budget på grund av att kommunen får ett statsbidrag öronmärkt till tre lärarassistenter ser vi inte heller som rimligt, då det är elevassistenternas tjänster som försvinner. Stöttningen som de ger sina elever kan inte ersättas.

Ytterligare en verksamhet som SD och Alliansen inte vill satsa på i år är Fritidsbanken, som bevisligen gynnar barn och ungdomar från ekonomiskt utsatta familjer. Vänsterpartiet vill fortsätta stödja verksamheten då den erbjuder alla barn och unga möjligheten till en aktiv fritid. Att återanvända urvuxna och ibland oanvända idrottsartiklar är ju också bättre än att slänga dem eller låta dem ligga, inte minst för miljön.

Att dra in anslaget till Återbruket ser vi i Vänsterpartiet också som ett dåligt alternativ, delvis på grund av dess funktion som rehabilitering och arbetsträning, men även för att det är en miljöfrämjande verksamhet.

Teater 16 är ännu en verksamhet som flertalet partier väljer att inte satsa på fullt ut, trots föreningens samhällsnytta som kulturhus samt kommunens löfte om att fokusera på unga vuxna. Under möten i kultur- och fritidsnämnden har Alliansen ofta framhållit att vi ska stötta men inte bära någon verksamhet. Dock verkar det som att kommunen har råd att äga Ljungby Arena, vilket lär vara en betydligt dyrare historia än att sponsra Teater 16. SD:s förslag är noll kronor i anslag då de inte vill att någon förening ska särbehandlas. Synd bara att inte SD:s partiföreträdare – trots inbjudan – har valt att besöka Lokal 16 och sett vilket fint arbete ungdomarna har lagt ner och hur engagerade de är inom aktuella samhällsfrågor.

Kommunen skulle kunna börja med att spara in pengar på att minska politikerarvodena rejält. Sedan skulle vi ju förstås kunna stoppa överföringsledningen och spara in ytterligare omkring 130 miljoner kronor. Då skulle vi även ha råd att satsa på den klart underfinansierade äldrevården.

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Kerstin Wiréhn

Saga Sunniva Bergh

Christian Johansson