Sverige har en feministisk s- ledd regering. Stöd ifrån regeringen utgår med 1.3 miljarder fördelat på 10 år samt en extra satsning på 130 miljoner för 2019 till landets kvinno- och tjejjourer samt arbete med hedersrelaterat våld. Kvinnojouren Märta utgör ett bra komplement till socialtjänsten i vår kommun som har ansvaret för att stötta och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Det är en viktig politisk fråga att förebygga och förhindra våld i nära relationer och det behövs verkligen en tydlig politik som står upp för kvinnors rättigheter. Våld i nära relationer är ingen klassfråga- våld förekommer i alla samhällsklasser. Att spara in bidrag till kvinnojouren, som borgarna nu gör är att ta ett steg tillbaka i arbetet med stötta och ge våldsutsatta kvinnor det stöd de så väl behöver. Det förefaller sig att borgarna i socialnämnden är paralyserade av att få en budget i balans- trots att de under flera år sett ekonomin vara i obalans. De nödvändiga besluten hade behövts fattats för flera år sedan. Nu krävs strategiska beslut och framförallt en politik som värnar utsatta människor.

Anne Karlsson oppositionsråd (s) Håkan Bengtsson 2:e vice ordförande socialnämnden

Relaterat till artikeln