Beslutet är fattat i fullmäktige om nedläggning av Återbruket. Jag vill påstå att det är politikers okunskap i jakt på röster och svarta siffror som gör att man fattar dylika beslut.

Det är helt förkastligt! Vi socialdemokrater håller fanan högt i denna fråga! Vi hade med i vårt budgetförslag att Återbruket skulle vara kvar. Det förslaget röstades ner- socialdemokraterna reserverade sig.

2014 drev vi igenom att vi skulle starta Återbruket. Nu ser vi borgarna, det vill säga moderater, centerpartister, kristdemokrater, liberaler med stöd av Sverigedemokraterna montera ner densamma!

Vi vet att miljön vinner på Återbruket.

Vi vet att många människor med knappa ekonomiska resurser ges möjlighet till att fynda på Återbruket.

Vi vet att många som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden kommer ett steg närmare ett jobb efter att ha varit på Återbruket.

Vi vet att den personliga utvecklingen och ökad självkänsla för de som arbetat där är mycket betydelsefull.

Vi vet att kostnaderna som borgarna tror de sparar poppar upp i andra delar i kommunens ekonomi. Det är således ingen besparing för kommunen att lägga ner ett vinnande koncept!

Vi, i opposition, kommer att med kraft verka för att Återbruket blir kvar i kommunal regi såsom idag!

Anne Karlsson oppositionsråd (s)

Insändarskribenten vill verka för att Återbruket ska få vara kvar.

Relaterat till artikeln