Det räckte tydligen inte med att i princip alla våra fantastiska stadskärnor från 17-1800-talen förintades under 1950-60-talen. Nu har en ny rivningsvåg drabbat vårt land. Det är en katastrof att man ännu demolerar värdefulla byggnader från 17-1800-talen. Ännu mer av vår historia utraderas. Även nya byggnader från 50- och 60 talet rivs, vilket man kan tycka inte är så illa, men det som ersätter dem är så mycket fulare. Dessutom är det ett enormt resursslöseri.

Hur "klimatsmart" är det att riva byggnader och bygga nytt? Upp till 60 % av utsläpp från hus hänger samman med själva byggandet. Cement svarar för sex procent av världens koldioxidutsläpp, stål för åtta procent. Nu får det vara nog med detta vansinne som förstört vårt land!

Henrik Scheutz