Den 8 mars – internationella kvinnodagen – uppmärksammar Centerkvinnorna företagande kvinnor runtom i landet. Synliggörandet är viktigt! Förebilder gör skillnad! Kvinnor är underrepresenterade i statistiken. Endast 30 procent av de svenska företagen drivs av en kvinna. Tillväxtverkets senaste statistik visar dock på en minskning. Antalet nystartade företag av kvinnor har minskat sedan 2014. Detta beror troligtvis på vänsterregeringens överhängande hot mot företagande i välfärden. En oroande utveckling som förspiller generationer av kvinnokraft helt i onödan.

Centerkvinnorna vill se riktade åtgärder för att fler kvinnor ska ha möjlighet att starta företag. Vi vill att lagen om valfrihet (LOV) ska finnas i alla kommuner. Vi vill att stödet till organisationer som arbetar med företagsrådgivning till kvinnor stärks. Vi vill också se att föräldraförsäkringen för företagare förenklas. Vidare vill Centerkvinnorna att arbetsgivaravgiften för småföretag ska sänkas och att det ska bli enklare att starta aktiebolag med ett mindre startkapital. Fler kommuner och regioner borde erbjuda SFI-utbildning för företagare, inte minst för utrikesfödda kvinnor. Vi vill dessutom att fler tjänster i hemmet ska vara avdragsgilla samt naturligtvis att företag i kvinnodominerade branscher inte ska begränsas med vinsttak.

Den internationella kvinnodagen är betydelsefull av olika skäl. Att underlätta kvinnors företagande är viktigt, eftersom frågan i grunden handlar om frihet och lika villkor till ekonomisk egenmakt. Centerkvinnorna kommer därför fortsätta att kräva reformer som främjar kvinnors företagande och vänder den negativa trenden, 8 mars och alla andra dagar.

Gudrun Holmberg, Britt-Louise Berndtsson och Elizabeth Peltola

Centerkvinnorna Kronoberg