Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är det framförallt anmälningar om hot och kränkningar, bedrägeri och förfalskningar som ökat mest i Ljungby kommun under 2016.

Däremot minskar antalet stölder och inbrott även om det fortfarande är den vanligaste typen av brott i kommunen.

Anders Karlsson, lokalpolischef i Ljungby känner igen sig i statistiken och berättar att det framförallt är kränkningar och bedrägerier på internet som ökar.

– När det gäller kränkningar så var det ju förr så att det kunde stå kränkningar på herrarnas toalett och det kunde vaktmästaren sudda bort dagen efter. Idag skriver ungdomarna det på nätet och det går inte att sudda ut, säger Anders Karlsson.

Karlsson berättar också att dessa brott är resurskrävande och svåra att utreda samt att man prioriterar grova brott på nätet som grova bedrägerier och barnpornografibrott.

– De enklare brotten däremot är en svår avvägning eftersom de är så kostsamma att utreda, säger Anders Karlsson.

I förra veckan tillträdde Klas Friberg som ny tillförordnad regionpolischef för region syd. Han meddelade att det

Anders Karlsson berättar att mindre grova bedrägerier och kränkningar på internet är de typer av brott som polisen prioriterar ner.

Statistiken visar samtidigt att antalet stölder och inbrott fortsätter att minskar i kommunen, vilket man sett sedan 2014.

– Det är väldigt positivt att stölderna på landsbygden går ner, det har vi jobbat mycket för, säger Anders Karlsson.

Han tror bland annat att det beror på att det blivit svårare för utländska ligor att ta sig in i landet efter det att man infört gränskontroller vid Sveriges gränser.

Inför nästa år har Karlsson goda förhoppningar och tycker att man inom lokalpolisområdet har bra med resurser. Men han tror att man i statistiken nästa år kommer se en ökning av vissa brott.

– Narkotikabrotten och trafikbrotten kommer öka eftersom vi har resurser för att fokusera på det. Men om anmälningarna av de typerna av brott ökar är det ju positivt eftersom det betyder att vi jobbar med det.

Miljöbrott, att folk dumpar skräp, är ytterligare ett av de brott som ökat 2016.