För inte så länge sedan var LJ Bygg AB det enda privatägda byggföretaget som satsade på att bygga bostäder i Älmhult.

Man var först med att bygga 14 hus i grupphusområdet i Paradiset.

Företaget var också det första som slog till och köpte en fastighet på Hagabo, alltså bostadsområdet intill handelsområdet.

Nu gör man slag i saken.

LJ Bygg AB har sökt bygglov för att uppföra 44 lägenheter i två huskroppar på Hagabo, på den fastighet man har ägt ett tag.

– Det projektet har legat i träda en tid eftersom vi haft för mycket att göra på andra håll, säger Conny Lundgren.

– Detta innebär en investering på cirka 95 miljoner kronor.

Älmhults kommun har drygt två månader på sig att besluta om bygglov, och den processen följer LJ Bygg AB med viss spänning.

Orsaken är att man har en hel del att göra på miljö-och byggkontoret.

Men det finns fler spänningar än så.

– Det är bekymmer med leveranstiderna på väggar, eftersom det är hysteri inom byggbranschen.

– Det ska byggas både till dem som inte har bostad och som bor i Sverige, och till flyktingar.

Inom kort ska företaget också lämna in bygglovshandlingar till en större satsning i Paradiset.

LJ Bygg AB tänker uppföra tre stycken hustyper. Det ska bli såväl enplans-som tvåplanshus samt flerbostadshus.

Totalt ger detta 15 bostäder.

– Husen uppförs med träfasader med både liggande och stående panel; detta ska bli lite annorlunda.

– Det blir hus i grått och svart med gula fönster.

Den nya satsningen i Paradiset innebär en investering på runt 36 miljoner kronor.

Förutom de här projekten håller företaget på att uppföra sju privatvillor i Paradiset.

Förhoppningen är att komma igång med båda projekten efter semestern.

– Vi bygger så mycket i Älmhult därför att det finns en efterfrågan.

– Det är många Ikeaanställda från hela världen som behöver bostäder.

Meningen är att samtliga bostäder ska bli bostadsrätter. När det gäller Hagabo kan planerna ändras något.

Om inte alla lägenheterna säljs, kan en del av dessa bli hyresrätter.