Att partierna inför beslut i fullmäktige presenterar sina respektive budgetförslag tillhör rutinerna. Desto ovanligare, för att inte säga unikt, är att man gör det vid en gemensam presskonferens. Ett upplägg som inte minst gillas av den röd-gröna oppositionen.

– Detta är en viktig fråga för medborgarna; det finns en risk att all politik tycks flyta samman, men det är viktigt för demokratin att de olika förslagen presenteras samtidigt, säger Anne Karlsson (S).

Först ut på budgetarenan var Magnus Gunnarsson som presenterade alliansens inriktning för 2018. Han konstaterade att Ljungby de kommande åren står inför stora investeringar och budgeten för nästa år är i det avseendet den största någonsin.

– Vi slår oss inte för bröstet med detta, men vi konstaterar att vi står inför en investeringspuckel och för att behålla våra ambitioner måste vi igenom denna.

Det Gunnarsson syftar på är att många av de förskolor och skolor som byggdes på 50- och 60-talen nu blivit så gamla och föråldrade att de på sikt måste ersättas av renoverade och nya byggnader och att detta ställer stora krav på prioriteringar. I budgeten prioriteras Hjortsbergsskolan och Klövervägens, Regnbågens och Harabergsgatans förskolor.

Vilket bland annat innebär att den planerade renoveringen av Grand skjuts framåt liksom sista delen av centrumplanen, det vill säga Oxtorget, Drottninggatan, Föreningsgatan, Smedjegatan och Kungsgatan. Däremot finns Hammarrondellen, med för åtgärd under nästa år.

– Vi väger dessa behov mot skolans och då prioriteter vi skolan.

Kring Grand uppstår en tydlig skiljelinje mellan alliansen och de röd-gröna. De förra vill skjuta upp medan de senare vill sätta igång med hänvisning till att det redan gått sju år av planering.

– Det är inte bli billigare framöver, säger Anne Karlsson.

Alliansens inställning är att Grand måste betraktas i förhållande till planerna för Aspebacken.

– De två sakerna går hand i hand. Vi vet i dag inte vad som ska ske med Aspebacken, säger Magnus Gunnarsson.

Däremot budgeteras sex miljoner kronor för en skate/parkourpark.

En kommunal budget handlar inte enbart om siffror. Det handlar i hög grad om att ge verksamheterna uppdrag och verktyg. Alliansen vill därför att de olika förvaltningarna ska bli bättre på att sätta upp mål.

– Respektive förvaltning ska se över sina mål, se om de är mätbara, om inte se till att de blir, säger Magnus Gunnarsson som flaggade för att man inom kommunledningen kommer att gå djupare i sin granskning av förvaltningarnas arbete med att följa budgeten.

Anne Karlsson betonar att de röd-gröna i mångt och mycket är överens med alliansen om vad som bör göras, men vill samtidigt lägga fokus på förebyggande arbete för att få ner sjuktalen, bland annat hos anställda inom vård och socialtjänst.

– Det är kanske inte så lätt att sätta siffror på detta men det är viktigt för oss att minska sjukskrivningarna. Vår budget kommer att ha ett svagare resultat än alliansens, men vi motiverar detta att minskade sjuktal stärker skatteunderlaget, säger Anne Karlsson.

Oppositionen efterlyser också en översyn av bostadsmarknaden för att får en tydligare bild av behoven

– Det känns osäkert om 25 kommunala bostäder om året räcker. Vi tror att vi behöver veta mer, säger Björn Gullander (V).

Såväl alliansen som de röd-gröna är överens om att skatten inte behöver höjas. En uppfattning som inte delas av Sverigedemokraterna.

– Situationen är ansträngd, vi ser resultatet av invandringspolitiken, säger Jan Lorentzon som menar att bilden av invandring och asylmottagande som vinster för samhället är djupt missvisande.

SD vill bland annat avskaffa miljöfonden och säger nej till extra anslag för att anställa fler chefer inom miljö- och socialförvaltningen. Men enligt Jan Lorentzon räcker inte detta för att nå upp till kommunens resultatmål.

– Så den enda lösningen är en skattehöjning med 50 öre. Vi vill öronmärka 10 miljoner kronor för att klara äldreomsorg, hemtjänst och hemsjukvård utan neddragningar.

Magnus Gunnarsson menar att skattehöjningar är något man inte tar till förrän man har kniven mot strupen.

– Det ska man göra innan man har kniven mot strupen. När de nödvändiga investeringarna är gjorda är det inga problem att sänka skatten, replikerade Lorentzon.

Kommunens Bästa, representerad av Bert-Ove Orvnäs, deklarerade att hans parti till fullo stödjer alliansens budgetförslag.

– Men vi vill också att det ska vara ett krav att de som får bidrag ska jobba inom skola och omsorg.

Vid fredagens presskonferens deltog inte Liberalerna, Alternativet eller Kristdemokraterna. Innan fullmäktige tar budgeten ska den på tisdag diskuteras i kommunstyrelsen.