När socialnämnden sammanträdde på onsdagen handlade ett av ärendena om reviderade regler för färdtjänst.

Syftet med revideringen är att reglementet ska bli tydligare och att utrymmet för olika tolkningar ska minimeras.

Det nya regelverket har föranletts av en två år lång översyn från Länstrafikens sida, och börjar gälla redan i dag, den 1 juni.

Det kommer dock inte gälla i hela länet, utan omfattar kommunerna Ljungby, Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö.

Färdtjänsttagarna kommer först och främst att märka av förändringen genom att man går ifrån det nuvarande systemet med zoner, och i stället räknar antalet mil. Taxorna blir dock de samma som tidigare.

De nya reglerna innebär också att riksfärdtjänst inte beviljas för kortare sträckor än tio mil, utan då är det vanlig färdtjänst som gäller.

Bor man i Lidhult och vill åka till Halmstad, så bokas till exempel inte riksfärdtjänst längre, utan i stället färdtjänst, trots att det är en resa över länsgränsen.

Detta blir billigare och enklare för den enskilde.

Ännu en förändring är att man får ta med sig sitt husdjur under färden, förutsatt att man meddelar detta två dagar innan. Djuret ska då åka i transport eller med säkerhetsbälte.

Barn som ännu inte hunnit fylla tolv år måste ha en vuxen som medresenär.

Socialnämnden godkände det reviderade reglementet, men det är kommunfullmäktige som slutligen ska fastställa de nya riktlinjerna.