På måndagen lämnade Ekdahl in en motion som presenterades på kommunfullmäktige.

– Det ska vara självklart att mata sitt spädbarn idag. Men så är det inte, konstaterar hon.

Ekdahl lyfte ett exempel med en händelse från i våras på ett bibliotek längre norrut i Sverige. Där ska en kvinna ha ammat sitt barn och då blivit tillsagd att det såg "otrevligt ut".

– Oavsett om man matar sitt spädbarn på ett torg, på biblioteket eller i den här lokalen [Reds anm. Linnésalen i kommunhuset där fullmäktige håller sina sammanträdanden] ska du veta att det är okej, säger hon.

Oavsett hur en mamma väljer att ge sitt spädbarn mat, amning eller flaska, ska man som förälder inte känna att det måste göras i enrum, hävdar hon. Det är också en viktig fråga om jämställdhet, skriver hon i sin motion, eftersom många kvinnor känner sig obekväma inför att amma ute och att de därför i större utsträckning håller sig inom hemmets väggar.

Hon är tydlig med att framhäva att det inte är lagstadgat att en kvinna har rätt att amma på offentlig plats. Däremot tycker Ekdahl att Älmhults kommun bör vara i framkant i denna fråga. Hon anser även att kommunen bör vara tydliga med att visa att det är okej att mata sitt barn på offentlig plats.

Hon yrkar på att det skrivs in i de kommunala lokala ordningsstadgarna att man som förälder har rätt att mata sitt barn på offentlig plats, oavsett hur man matar sitt barn. Hon föreslår även att man sätter upp dekaler som visar att det är okej att mata. Det tredje yrkandet går ut på att uppmuntra näringsidkare och föreningar att sätta upp dekaler eller skyltar på liknande sätt som kommunen.