Möbeljätten stoppar försäljningen av resemuggen ”Troligtvis”.

Detta efter att man genomfört tester som har visat att muggen kan ge ifrån sig höga halter av det giftklassade ämnet dibutylftalat (DBP).

Dibutylftalat kan ge nedsatt fortplantningsförmåga och fosterskador, enligt Kemikalieinspektionen. DBP klassas även som miljöfarlig och mycket giftig för vattenlevande organismer.

Ikea menar dock på att ”risken för en omedelbar negativ hälsopåverkan är mycket låg”.

Resemuggen, som är märkt ”Made in India”, har sålts i butik sedan oktober förra året.

”Vi uppmanar kunder att lämna tillbaka resemuggen till valfritt Ikea-varuhus för återbetalning. Kvitto behövs inte”, skriver företaget i ett pressmeddelande.