Älmhultsbaserade Carl-Magnus Entreprenad AB, även kallat CME, har länge försökt få ut pengar från K-Fast, som har en koppling till K-Fastigheter.

Saken gäller sex obetalda räkningar med förfallodatum från mars till oktober 2016.

Nyligen bestämde sig CME för att via advokat rikta en stämningsansökan mot K-Fast i Hässleholm.

– Det har inte gått till som vi kom överens om, säger ägaren Carl-Magnus Elmersson.

– När vi var klara med vårt jobb var det helt andra premisser som gällde. De ville inte betala för jobb som vi har gjort.

Carl-Magnus Elmersson konstaterar att K-Fast har gjort ett bra intryck, något som visat sig då företagen tidigare haft affärskontakter.

Den här gången gick det dock snett.

– Men de står inte för vad de säger.

Stämningsansökan bygger på det avtal som tecknades mellan parterna, där CME skulle utföra markarbeten åt Hässleholmsföretaget.

CME hävdar att man har utfört arbetet i enlighet med avtalet och att man inte fått full betalning för gjorda tilläggsbeställningar.

Motparten menar att vissa arbeten inte var skriftligen beställda, varför någon ersättning för dessa inte ska betalas ut.

Den totala anbudssumman, gällande markarbeten på en fastighet i Helsingborg, var 3,3 miljoner kronor.

Nu finns det obetalda räkningar på 1 678 481 kronor plus ränta.

Inför projektet var det inte möjligt för CME att räkna ut hur mycket material som skulle hanteras, vilket gjorde att den hanteringen undantogs från avtalet.

Parterna var, enligt stämningsansökan, överens om att summan skulle regleras utifrån verkligt behov.

Ett liknande upplägg har förekommit tidigare parterna emellan.

Smålänningen har vid flera tillfällen försökt nå Jacob Karlsson, styrelseordförande i K-Fast och enda styrelseledamot i K-Fastigheter, för en kommentar.