Det var när Smålänningen granskade hur mycket pengar som politikerna begär i ersättning för sitt arbete som folkvalda som det framkom att K-G Sundgren (C), ordförande i tekniska nämnden, begärt ut 171 540 kronor i ersättning år 2017 – trots att han också får pension och inte har tagit ut någon lön från sitt bolag på flera år.

Om han har brutit mot någon regel är ännu oklart, men nu är saken satt under lupp.

I ett pressmeddelande som kom från K-G Sundgren själv på måndagen berättar han att han har bett Ljungby kommuns tjänstemän att granska honom ytterligare.

”Visar det sig att utbetalningarna är felaktiga kommer det naturligtvis att regleras. Så snart jag vet kommer jag att återkomma med vad denna granskning visar”, klargör han.

Fråga till Carina

Även under måndagskvällens kommunfullmäktige kom frågan på tal, då Björn Gullander (V), vände sig till Carina Bengtsson (C), ordförande för personal- och arbetsmarknadsutskottet.

– Jag vill veta hur du, Carina, ser på användningen av vårt arvodesreglemente och tolkningen av det ur ett etiskt och moraliskt förhållningssätt? sa han, och undrade även varför inte ändringen av reglementet 2013 har utvärderats och kontrollerats.

Jurist inkopplad

Carina berättade att hon ägnat en stor del av dagen åt att titta närmare på det som framkommit i granskningen.

– Jag vill att det ska bli så rätt som möjligt, och en jurist håller på att undersöka saken. Det här känns inte bra för K-G heller, sa hon.

Något egentligt svar kunde hon med andra ord inte ge till Björn Gullander, då mycket ännu är oklart.

– Det kan finnas tolkningsfrågor, därför får jag återkomma med ett svar. Tills detta är utrett så säger jag inget ytterligare.

Relaterat till artikeln