Det var strax efter klockan tio på tisdagen som räddningstjänsten kontaktades. En källarlokal till ett flerfamiljshus på Drottninggatan i Markaryd stod i vatten.

Det är vatten en meter upp, säger Juha Luukkonen, insatsledare vid räddningstjänsten i Markaryd då styrkor kommit på plats.

Vad beror läckaget på?

Det är tydligen en dagvattenbrunn som har tryckt in vatten i källaren, säger Juha Luukkonen,

Ett intensivt arbete med att pumpa ut vattnet startade som beräknades pågå en bit in på eftermiddagen. Vattenmängden uppskattades som mest har varit 300 000 liter i källaren.

Dagvattenbrunnen beräknas ha fallerat någon gång under nyårshelgen. Omfattningen på skadorna i källaren var på tisdagsförmiddagen ännu okända.

Även räddningstjänsten i Ljungby var ute på ett larm på tisdagsförmiddagen. I det fallet handlade det om att en tomt och en trekammarbrunn vid fastighet vid Målaskog öster om Ljungby hade svämmat över.

Mikael Holmstrand, insatsledare vid räddningstjänsten i Ljungby, vittnar om höga vattenflöden just nu.

Det är höga flöden i Lagan, dock inte på samma nivå som 2004 ännu, säger han.