Under sitt sista möte för mandatperioden beslutade tekniska nämndens arbetsutskott att ge tjänstemännen ett nytt uppdrag.

De vill att den nya nämnden förses med en lista över broar och träd runtom i kommunen som skulle kunna belysas.

– På det sättet kan vi skapa attraktiva miljöer, det är ett sätt att visa upp vår miljö, säger tekniska nämndens ordgörande K-G Sundgren (C).

Han berättar att det finns fina exempel på sådan belysning både utmed E4 där en liten sjö ljussatts och i Hamneda.