Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient efter en operation, fick genomgå ytterligare operation, en reoperation.

I ett pressmeddelande meddelar Region Kronoberg att den opererade efter en gastric bypass-operation sökte sjukhusvård på nytt, då den upplevt buksmärtor. I samband med den efterföljande undersökningen upptäcktes ett så kallat passagehinder och det beslutades om en ny operation.

I samband med den nya operationen fick patienten en kateter till magsäcken, gastrostomi. Ballongen som ska fyllas med vatten fylldes vid operationen med luft istället med luft.

Patienten fick efter operationen svåra buksmärtor, detta på grund av att katetern glidit ut, då luften i den försvann. Efter detta behövde patienten genomgå ytterligare en operation som gjorde att vårdtiden även blev förlängd på grund av det inträffade.

För att det inträffade inte ska kunna upprepas har kliniken sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för bedömning enligt Lex Maria.