Kepsen är en del av vår identitet. Det är främst äldre vuxna som brukar tycka att det inte är okej med huvudbonad inomhus, för det var så när det växte upp, men hur skulle världen ha sett ut om vi stod kvar vid allt det gamla? Vi skulle inte ha utvecklats något i världen och vi skulle troligtvis dött ut eftersom vi inte skulle veta hur man letar mat eller bygger vapen för att jaga mat.

Det finns flera tunga argument som talar för att kepsen borde vara en accepterad accessoar i dagens samhälle. Min keps blir en del av mig som visar vem jag är, och om du då inte accepterar kepsen på mitt huvud känns det som att du inte accepterar den jag är. Varför är en keps mindre okej än en jättetight och u-ringad tröja? Varför är en keps värre än trasiga jeans? Varför har kepsen förvisats från många miljöer när många andra modedetaljer får vara oemotsagda?

Så för det första, kepsen är ett uttryck för min personlighet, säg att min keps är okej och du säger att hela jag är okej.

För det andra, kepsen visar vem jag är och ger en känsla av trygghet. Kepsen kan få en elev att jobba bättre och med ökad koncentration. Kepsen hjälper mig också att skärma av störande intryck. För en person som har till exempel adhd är det ännu viktigare att få behålla kepsen. Beteendevetare Anna Sjölund menar att kepsförbud är diskriminerande för en person med adhd. I en intervju i Aftonbladet säger hon “Det är som att ta bort en elevs glasögon eller allergisprej.”

För det tredje är kepsfrågan en fråga om barns rättigheter. Barnkonventionens andra paragraf säger att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, ingen får diskrimineras. Barnkonventionens tredje paragraf säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Paragraf 8 säger att varje barn har rätt att behålla sin identitet. Varje gång skolan säger nej till keps inomhus riskerar man alltså att bryta mot barnkonventionen.

Argumenten mot keps inomhus handlar ofta om att lärarna ska kunna se eleverna i ögonen eller om rent hyfs och vett. Men kom igen, kepsen behöver inte vara ett hinder för ögonkontakt. Eller hur?

Anledningen till att vi bar huvudbonad för 100 år sedan har utvecklats och är inte samma som idag. Det är dags att skolan också följer med i samhällets utveckling. Ut med det gamla och in med det nya.

Elias, 16 år