Det är en samfällighetsförening som i en skrivelse till kommunen tar upp ett problem med en ovårdad tomt.

Saken är den att ett antal träd hänger över andra trädgårdar, och då blir de andra som får handskas med löv och grenar som faller på andra fastigheter.

"Vi påverkas även av detta i form av onödigt mycket pollen och skymmande sikt", heter det i skrivelsen.

"Fastighetsägaren hyr ut sin bostad och vi har vid olika tillfällen försökt kontakta denne person".

Samfällighetsföreningen har till och med skickat brev till ägaren för att, som det heter, vänligen be denne att åtgärda problemet.

Nu vill föreningen ha lite råd från kommunen hur man kan gå tillväga i en sådan här situation.