Idén om att ge pensionärer möjlighet att simma gratis i simhallen kom från Socialdemokraterna genom en motion. Denna klubbades av kultur- och fritidsnämnden, och vid nämndens senaste möte sattes ramarna för erbjudandet.

Politikerna kom fram till att pensionärer på helgfria vardagar kommer att få gratis inträde till simhallen mellan klockan 9.00 och 14.00. Nyordningen börjar gälla den första januari.