– Det fanns så positiva bilder kring honom och många har nog sagt att "det kan inte vara sant!". Så det var en chock för personalen, säger Nils-Göran Jonasson.

Såvitt han förstått fanns det inga misstankar alls om mannen på skolan i Ljungby tätort som .

– Det har inte funnits några indikationer.

En kontroll visade också att det utdrag från belastningsregistret, som begärdes in i samband med anställningen, inte innehöll någon fläck.

När polisen under gårdagen började informera skol- och utbildningsförvaltningen om misstankarna mot den anställde mannen så förstärkte man skolans elevvård med kuratorer, extra psykolog, sjuksköterska och HVC-personal.

På eftermiddagen informerades samtlig personal på enheten och alla andra skolledare fick uppgiften att kontakta all personal och be dem prata med eleverna.

Då det kom signaler om att häktningsförhandlingar skulle hållas gick man bland annat ut på webben och bjöd in samtliga föräldrar till ett krismöte.

– Det kom 200 personer och vi fyllde en samlingslokal i skolan. Det rådde naturligtvis en oro men samtidigt tror jag att mötet gav en trygghetskänsla, säger Nils-Göran Jonasson.

Med på mötet fanns också Anders Karlsson och Frederik Svärd från Ljungbypolisen samt Trojas ordförande Pelle Wass och ungdomsansvarige Kalle Meijer.

– Det blev ett jättebra möte, tycker jag, med lugna och sakliga frågor, säger skolchefen.

– Vi bestämde oss tidigt för att gå ut sakligt, inte hymla och heller inte göra spekulationer. Han är ju i nuläget heller inte dömd för något brott.

Det enda man vet är att mannen är anmäld, och nu misstänkt på sannolika skäl, för sexuellt utnyttjande av barn i Jönköping samt för utnyttjande av barn för sexuell posering på nätet och kränkande fotografering i Ljungby kommun.

Någon information om att det ska ha skett i skolmiljö finns inte i dagsläget.

Den enda kopplingen skolchefen har att gå på är att han bor i Ljungby och är anställd av kommunen.

– Men det finns fog för anhållande och häktning. Jag är övertygad om att det finns något bakom de besluten.

Nils-Göran Jonasson betonar att det allra viktigaste nu är att få en så normal och trygg vardag tillbaka på skolan.

– Det gäller att bearbeta det här och fråga sig: Vad säger vi till barnen? Vi kommer att lägga ganska mycket tid på de bitarna.

Det här är det första misstänkta sexbrottsfallet inom skolan, såvitt han kan minnas. Och han har verkat runt 40 år inom kommunen.

– Vi blev ju också chockade. Men å andra sidan: Varför skulle det inte drabba Ljungby också?

Han misstänker att det är symptomatiskt att det kommer som en total överraskning. Nyligen uppdagades ett fall i Kristianstad där en man inom förskolan blev dömd till sex år för pedofili. Han var omtyckt, eftertraktad på förskolorna och chocken var total när affären uppdagades.

Nu närmast kommer kuratorer och psykolog att vara kvar men deras närvaro kommer successivt att trappas ner.

– Sedan får vi försöka fånga upp signaler om exempelvis barn mår dåligt.

Mannen är tills vidare avstängd från sitt arbete.