Det var i en artikel i förra veckan som .

– Dagens läroplan speglar inte samhället, menade Per-Åke, som anser att den av regeringen planerade läroplansförändringen går allt för långsamt.

Själv hade kunnat anställa fem programmerare bara i år, om det bara funnits utbildad personal att tillgå.

Kajsa Åkesson, utvecklingsledare i Ljungby kommun, håller med Per-Åke om att skolan inte har följt med i den samhällsutveckling som är, men lyfter samtidigt fram att flera skolor i Ljungby kommun redan jobbar med programmering på olika sätt.

Hon berättar att man från kommunens sida - för att vara redo den dag Skolverket ger klartecken - redan nu har inlett ett samarbete med AV-media och Region Kronoberg.

– Den 20 mars ska AV-media och Linnéuniversitetet ha en inspirationsföreläsning här i Ljungby för lärare i den västra länsdelen, berättar hon.

Så snart ändringen i läroplanen blir verklighet planerar Linnéuniversitetet nämligen att starta en utbildning på 4,5 högskolepoäng för grundskollärare.

Hur regeringen kommer att finansiera kompetensutvecklingen är ännu oklart.

Det är inte bara på grundskolan som programmering ska integreras. Även på förskolan blir det förändringar i läroplanen, så att också de minsta barnen får känna på programmering under enkla och lekfulla former.

– Samarbetet med näringslivet är oerhört viktigt för att det ska bli bra, poängterar Kajsa, och funderar på om kommunen kanske kan anordna en it-mässa eller något annat liknande event framöver.