Premiumartikel

Rita Lord, jurist, gav en bild av vad dagens lagstiftning kräver av kommunerna.

Foto Hannah Lundqvist

Kommunen kan förlora anslutningsavgifter till va-nätet

Det kan bli svårt för kommunen att få in anslutningsavgifter från gemensamhetsanläggningar när va-nätet byggs ut, om de har egna anläggningar som är tillräckligt bra. Det framkom när jurist Rita Lord föreläste om Lagen om allmänna vattentjänster för fullmäktiges ledamöter.

Premium-erbjudande

90 dagar för 90kr

Därefter 129kr/mån

Med Premium får du tillgång till följande:
,