Länsstyrelsens inspektion av tidigare ärendehantering visar på flera brister i överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun.

Särskilt riktas kritik mot bristande rutiner och mot att väntetiderna för att få en ställföreträdare varit allt för lång.

I ett specifikt fall som Länsstyrelsen granskat har ett ensamkommande barn fått vänta i upp emot fem månader innan det att myndigheten tilldelat en ställföreträdare, vilket Länsstyrelsen ser som allvarligt.

Ulla-Britt Storck (S) som är vice ordförande i överförmyndarnämnden i Ljungby berättar dock att man under 2016 gjort åtgärder som gjort att kön nu minskat.

– Vi har sett skillnad i handläggningen i år. Det har varit många som har väntat tidigare men nu har vi har sett att kön har blivit mindre och bristen på gode män har också minskat, säger hon.

Idag har Älmhult, Markaryd och Ljungby kommun gemensam hantering av överförmyndarärenden eftersom Älmhult och Markaryd köper in det som en tjänst från Ljungby kommun.

Enligt Ulla-Britt Storck (S) beror bristerna på att man haft alltför stor arbetsbelastning på verksamheten i Ljungby. Men sedan i slutet på förra året har man anställt två ytterligare personer.

– Vi har haft för många ärenden. I Ljungby har de haft fler ärenden per person än vad man har på andra ställen. Men det är det man försöker bryta nu genom att anställa fler personer, säger hon.

Förutom de två personer som anställts har även en professionell ställföreträdare anställts av kommunen som kommer att avlasta överförmyndarverksamheten.

– Hon började nu efter semestern och hon kommer också att kunna avlasta så att det blir mindre väntetider, säger Ulla-Britt Storck (S).

Den minskade andelen mottagna flyktingar även bidragit till den minskade kön enligt Storck.

Ulla-Britt Storck (S) utesluter dock inte att man kommer att behöva anställa fler personer till verksamheten framöver.

Smålänningen har inte lyckats nå Ronnie Wallin, kanslichef på Ljungby kommun för en kommentar.