Premiumartikel

Sjukhusvården kostar mer än vad budgeten tillåter, bland annat eftersom behovet av hyrpersonal fortfarande är stort.

Kostnader för hyrläkare ökar igen

Kostnaden för hyrpersonal ökar igen, så väl som kostnaderna för läkemedel, och de besparingsåtgärder som sjösatts har ännu inte gett önskad effekt. Sådant är läget för Region Kronoberg efter sommaren.

Premium-erbjudande

90 dagar för 90kr

Därefter 129kr/mån

Med Premium får du tillgång till följande:
,