Utbildningsförvaltningen har fått in en anmälan om kränkande behandling på en skola i kommunen. Det framgår att kränkningen ägde rum i ett klassrum, men inte hur kränkningen yttrade sig.