Eleven har genom sina föräldrar anlitat en advokatfirma i Skellefteå som kommer att företräda honom. I ett brev till barn- och utbildningsnämnden beskriver advokat Jörgen Frisk hur eleven redan från starten i klass 1 utsattes för kränkande behandling. Något som, enligt beskrivningen i brevet, fortsatt och eskalerat genom åren.

Det handlar om såväl verbal som fysisk mobbning och enligt föräldrarna har lärare och skolledning inte agerat på ett sätt som kan förväntas.

Skrivelsen till barn- och utbildningsnämnden innehåller en mängd exempel och redogörelser på kränkningar som eleven utsatts för från vårterminen 2012 då eleven alltså gick i första klass till fram tills i dag. Det har handlat om slag, sparkar, knuffar och annat fysiskt våld, men också verbala angrepp och utfrysning.

För eleven ha detta, enligt föräldrarna, inneburit stora problem och förutom att oroa sig för kommande skoldagar har han också periodvis umgåtts med självmordstankar och vid upprepade tillfällen sagt att han inte längre ville leva.

Föräldrarna säger, genom sin advokat, att skolans åtgärder för att komma till rätta med problemen varit otillräckliga och verkningslösa, men också att ingripanden för att stoppa mobbningen ofta helt uteblivit.

Advokat Frisk är i sitt brev mycket kritisk till hur skolan, enligt hans uppfattning, hanterat saken. Bland annat noterar han att man från skolledningen ofta beskriver händelserna som "incidenter".

"Att bara prata om incidenter kan närmast jämföras med hur en kvinnomisshandlare ber sitt offer om ursäkt och säger att han älskar henne efter varje enskild fridskränkning", skriver advokaten.

Advokat Frisk noterar också att i skolans årliga planer mot diskriminering och kränkande behandling nämns inte med ett ord de åtgärder - kvarsittning, skriftlig varning, omplacering eller avstängning - som rektor har rätt att vidta vid kränkande behandling. Han gör en jämförelse med en skola i Vetlanda kommun vars likabehandlingsplan i skrift är fyra gånger så omfattande som hos den aktuella skolan i Ljungby.

Eleven och hans mobbare går fortfarande kvar i samma klass och advokaten påpekar att de åtgärder som gjorts enbart riktat sig till offret och inte gentemot de som utfört kränkningarna. Han avslutar sitt brev till barn- och utbildningsnämnden med att säga att Ljungby kommun misslyckats med att ge eleven en trygg och givande skolgång.

Föräldrarna ger nu barn- och utbildningsnämnden möjlighet att höra av sig före 5 december. Om inte kommer en stämningsansökan att lämnas till allmän domstol.