Sedan en tid tillbaka har Annika Rydh, som är partilös, fått ett antal oroväckande signaler från personalen på Nicklagården.

Hon har fört fram synpunkterna till ansvariga politiker.

Bakgrunden till problemen är en omorganisation, där personal har flyttats till mera vårdkrävande enheter.

Det har gjort att de andra enheterna har blivit underbemannade.

– Men det är lika mycket att göra på de avdelningarna som tidigare, säger Annika Rydh.

– Detta har skapat ännu mera stress och missnöje bland personalen.

Det enligt Annika Rydh största problemet är ändå att personal under vissa tider tvingas jobba ensamma.

Till saken hör att detta inte är tillåtet.

På vissa timmar under kvällar och eftermiddagar är det enbart en personal på ett antal vårdtagare.

– Personal som jobbar ensam är livrädda att något ska hända dem, att de blir sjuka eller råkar ut för en olycka.

– Vad händer med vårdtagarna då?

För att mildra den här situationen har kommunen infört så kallade springturer på schemat.

Det innebär att när det kör ihop sig på en avdelning med bara en anställd, ska en personal från en annan avdelning snabbt ta sig dit.

Detta kan gälla något så enkelt som när en vårdtagare behöver gå på toaletten.

– Då måste man använda personliftar och det får en personal inte göra själv. I det läget måste man ringa en annan avdelning och de har ofta inte tid att komma.

– Detta beror på att de avdelningarna inte heller är bemannade tillräckligt.

Följden för vårdtagaren är att toalettbesöket kan skjutas upp ett tag.

Annika Rydh beskriver situationen, mot bakgrund av information från personalen, som alarmerande.

– De blir stressade när det ska springa fram och tillbaka; brukarna är dessutom tungarbetade och kräver mycket av personalen.

– Personalen ges ingen arbetsro, vilket innebär att de inte kan göra sitt jobb på ett tillfredställande sätt. De jobbar ju med gamla och dementa.

– Detta är ett arbetsmiljöproblem.

Personalen upplever sin arbetssituation så pressad att man kopplat in facket.

Socialnämndens ordförande Lars Ingvert (S) bekräftade under senaste fullmäktigemötet både att personal jobbar ensam och att det är underbemanning.