Det har den senaste veckan varit turbulent när det gäller Älmhults kommuns budget för kommande år.

I måndags stannade budgetprocessen upp sedan de rödgröna begärt återremiss.

Liberalernas Bo Bergsjö konstaterar att S, V och MP kräver att alliansen redogör för hur de ska spara 19 miljoner kronor.

– Problemet är att budgeten är hemlig för politiker och allmänhet.

– Ledande tjänstemän och politiker vill inte visa var man lägger pengarna. Då kanske det kommer sparförslag.

Bo Bergsjö konstaterar att den budget som, i normala fall beslutas i juni, gäller i grova drag. Det kallas rambudget.

Först i november redovisas de mer konkreta förslagen.

– Det görs i en internbudget, men den är hemlig, säger Bo Bergsjö.

– Ett år fick jag ut den tre månader in i budgetåret. I år har den fortfarande inte visats.

Faktum är att Liberalerna i tre år har kämpat för att få till stånd en större öppenhet inom Älmhults kommun.

Det anses inte bra att det är höljt i ett dunkel vad pengarna används till.

Bergsjö anser att internbudgeten borde läggas ut på kommunens websida, så att skattebetalarna kan se hur pengarna används.

– Men något sådant intresse finns inte bland de ansvariga tjänstemännen och de ledande politikerna kräver det inte.

– Alltså kan hemligheterna fortsätta år efter år.

Bo Bergsjö konstaterar att kommunens nya kommunalråd, Eva Ballovarre (S) är mera öppen av sig, så hon överlämnade kommunledningens internbudget till Bergsjö.

I den visade det sig att kommunchefens budget har två summor: Luftundersökning ska kosta 77 000 kronor medan 5 383 000 kronor går till kommunchefens stab.

– Hur många de är i staben och vad de gör av pengarna framgår inte, konstaterar Bo Bergsjö.

När det gäller ekonomienheten används 11 234 000 kronor, och den enda preciserade summan är att 200 000 kronor används till kommunförsäkring.

Kommunikationschefen får nästan 7,2 miljoner kronor till sitt förfogande, varav nästan 4 miljoner kronor används till kommunikationsenheten.

Vad pengarna används till i detalj framgår inte där heller.

– Sedan vet vi inte något om extrakostnaderna som kommer från kommunstyrelsen.

– Det vi vet är att mycket läggs på rondeller, medan information som underlättar demokratin.

Bergsjö konstaterar också att fullmäktige i februari beslutade att budgeten skulle läggas på programnivå, så att det tydligt skulle framgå vilka verksamheter som får pengarna.

Den redovisningen har ännu inte presenterats.