Den välkände älmhultsbon Ove Varland är kritisk mot att kommunhuset är stängt för allmänheten. Kritiken riktas i en skrivelse till kommunalrådet Eva Ballovarre (S) och oppositionsrådet Elizabeth Peltola (C).

Varland menar att information är viktigt, och att dessa kan spridas genom lokala nätverk som han anser är av betydelse för demokratin.

För att sprida information anser Varland att det behövs möteslokaler med modern utrustning, som ju finns i kommunhuset.

Men där får man inte låna lokaler för sammankomster.

Varland vill gärna träffa Eva Ballovarre och Elizabeth Peltola för att diskutera detta. Han menar också att kommunhuset i folkmun nu kallas Fort Knox, efter USA:s välbevakade guldreserv.