RosMarie Jönsson Neckö (S) tackade i september för sin tid som ordförande, när det sista regionfullmäktige för mandatperioden hölls. Hon sammanfattade den första mandatperioden som Region Kronoberg så här:

– Jag tycker att vi har fungerat bra tillsammans även om parlamentariska läget varit minst sagt osäkert. Trots det har det det fattats många stora och avgörande beslut för kronobergarnas bästa.

Hon efterträds nu av Britt-Louise Berndtsson (C) som på onsdagen valdes till ny ordförande. Till första vice ordförande valdes Pernilla Sjöberg (M) och till andra vice ordförande valdes RosMarie Jönsson Neckö.

Det gjordes också val till valberedningen och Eva Johnsson (KD) blev ordförande och Peter Freij (S) vice ordförande.

Den 27 och 28 november hålls nästa regionfullmäktigemöte.