Alexander Stubbe Teglbjærg är kommunikatör i Ljungby kyrka och är lika påverkad som alla med anledning av coronavirusets följder.

– Mycket av vår verksamhet för äldre och personer i riskgruppen har ställts in, men för det har inte behovet försvunnit och därför försöker vi att tänka om i hur vi kan nå ut till dem som behöver, både fysiskt och själsligt, säger Alexander Stubbe Teglbjærg.

Han berättar om det informationsblad som de tagit fram och nu sprider i alla kanaler de kan. Bland annat publicerar Ljungby kommun internt att Ljungby pastorat kan hjälpa personer i riskgruppen.

”Mycket av vår verksamhet för äldre och personer i riskgruppen har ställts in, men för det har inte behovet försvunnit och därför försöker vi att tänka om i hur vi kan nå ut till dem som behöver, både fysiskt och själsligt”, säger kommunikatör, Alexander Stubbe Teglbjærg.

Foto Maria Nilsson, Ljungby pastorat

– Ingen av oss är opåverkad av oron kring coronavirusets spridning över världen. Mitt i oron är kyrkans gemenskap viktig och tryggheten i att kunna fira gudstjänst tillsammans.

Behålla lugnet i kris

– I en kris är det viktigaste att behålla lugnet oavsett vad som händer och det finns konkreta saker vi alla kan göra.

– Vi håller våra kyrkor öppna och kommer fortsätta att fira gudstjänst men komplementet blir att livesända gudstjänster varje söndag på Facebook. Detta gäller även andakter och böner under veckorna. Till en början gäller detta för Ljungby församling och Ljungby Maria församling. Som tidigare går det höra gudstjänster på Ljungby närradio 95,8 mhz,

Han berättar vidare att barn-, konfirmand-, och ungdomsverksamheter pågår så länge grundskolan är öppen. Verksamheter bland äldre och riskgrupper ställs däremot in åtminstone april månad ut.

– I övrigt pågår körverksamheten efter överenskommelse i respektive kör, kyrkkaffe stannar vid just kaffe och påskprojektets samling med Berit Salomonsson och visningen av filmen Risen ställs in. Kyrkogårdsexpeditionen kommer också att hållas stängt för fysiska besök tills läget har förändrats.

Alexander Stubbe Teglbjærg understryker vikten av att alla hjälps åt i stunder som denna.

– Våra präster finns till hands för den som behöver någon att prata med.

– Men behovet kan vara större än ett samtal och därför ställer vi oss till allmänhetens förfogande i att hjälpa till på alla sätt vi kan.

–Det kan vara att handla, hämta paket eller besöka apoteket. Diakon Kerstin Blad är den man kontaktar om man behöver hjälp. Hon kommer i sin tur att bedöma och arrangera den bästa hjälpen i just den situationen.

Volontärer med legitimation

Alexander inser att det kan finnas en oro i att öppna dörren för någon man inte känner.

– Den eller de som kommer till någon som bett om hjälp kommer att kunna identifiera sig som volontär för svenska kyrkan. Den tryggheten måste finnas, att man vet vem som kommer. Vi som samordnar detta kommer även se till att varken den som mottar eller ger hjälp ska behöva handskas med kontanter. På så sätt ökar vi tilltron och minskar chanserna för att någon utnyttjar situationen.

I övrigt hoppas jag att alla tar sitt ansvar nu med att hjälpa dem som har det svårast.

– För oss är det självklart att agera kristet och att vi tar ansvar för varandra – det handlar inte om att göra det i morgon – det är nu vi måste göra det, säger Alexander Stubbe Teglbjærg, kommunikatör Ljungby kyrka.