I förra veckan skrev styrelsen i Ljungby arbetarekommun och S-kvinnors lokala klubb i Ljungby .

Nu tar även Liberalerna i Kronoberg stark ställning i frågan och kräver att partistyrelsen driver frågan på riksplanet.

Vid deras förbundsmöte den 8 april antogs ett uttalande som innebär att de vill att utvisningarna av barn och unga till Afghanistan stoppas. Vilket är i linje med det ställningstagande som Socialdemokraterna tagit.

— Afghanistan är idag ett av världens mest osäkra länder. Utvisning till Afghanistan av barn och unga under 18 år, strider i de flesta fall mot FN:s barnkonvention, vilken Sverige förbundit sig att hålla, skriver Liberalerna i Kronoberg i ett pressmeddelande.

De skriver även att det i Sverige finns drygt tjugotusen barn och unga från Afghanistan som väntar på besked om uppehållstillstånd, vilket för många är en väntan som orsakar förtvivlan och psykiska lidande och som gjort att flera av dem valt att ta sina liv.

— Det är dags att ge unga från Afghanistan som flytt till Sverige nytt hopp och framtidstro, istället för att låta dem lida i en oviss och utdragen asylprocess, skriver de.

— Liberalerna Kronoberg vill därför att barn och unga under 18 år inte ska utvisas från Sverige till Afghanistan.

Liberalerna Kronoberg har också vänt sig till partistyrelsen för Liberalerna med kravet att partiet som helhet ska verka för att barn och unga under 18 år inte ska utvisas till Afghanistan. De avser också att motionera till Liberalernas landsmöte 2017 med samma krav.