Lars-Ove Johansson förvånas i en insändare över vår kampanj ”Rädda Ringbadet” med namnlistor i Bergahallen i Lagan. ”Varifrån kommer ryktet att Ringbadet ska läggas ner”? Läsaren kan lätt få intrycket att Lagans Samhällsförening är ute i ogjort väder och skapar panik i onödan. Vi känner inte till några beslut av några politiker om nedläggning, men det är allmänt bekant att man på tjänstemannanivå inom kommunen i många år ansett att Ringbadet är onödigt dyrt att driva och onödigt stort med bl.a. 50-metersbassängen. Men den främsta anledningen till vårt engagemang framgår av uppropet vid våra informationsbord i Bergahallen och på Slussen:

”Standarden på Ringbadet i Lagan har under senare år alltmer försämrats. Det gäller tekniska fel på utrustningen, läckage i bassängerna, förslitning av lokalerna och bristande tillgänglighet. Vi kräver därför att Ringbadet rustas upp med avseende på:

Bassängutrustningen inklusive uppvärmning

Duschar

Omklädningsrum

Badvakter

Vi kräver att Ringbadet håller samma standard som motsvarande bad i Ljungby. Vi kräver också att de befintliga bassängernas storlek bibehålles. En stor fördel med Ringbadet i sin nuvarande form är att man har samtidig uppsikt över alla tre bassängerna. Ett viktigt argument för Ringbadet är också möjligheten att bedriva en simskola på orten.

Försämrad standard och tillgänglighet leder till minskad attraktion och därmed lägre besöksfrekvens. Så småningom kan man lugnt och stilla lägga ner Ringbadet utan protester.

Vi har på några veckor samlat mer än 1 700 namnunderskrifter, även många Ljungbybor, och 15 Laganföreningar av alla slag har ställt sig bakom kampanjen. Vi tackar Bergahallen och Slussen som upplåtit utrymme för våra informationsbord.

När vi räddade cykelvägen från den livsfarliga överfarten ÖER väg 25 till en säker väg genom Kotunneln samlade vi 1 304 namn. Invigningen sker under våren när fjärrvärmeledningen är klar. Vi har gott hopp om framgång även med Ringbadet.

Vi välkomnar Lars-Ove Johanssons och Centerns engagemang för Ringbadet!

Styrelsen för Lagans Samhällsförening