Det säger vattenvårdsdirektören på länsstyrelsen i Växjö, Jan Grosen.

Han påpekar att även om inte kvarnen användes kanske senast under kriget så bedriver Birgitta Kristoffersson en verksamhet. För hon, fastigheten, reglerar vattenståndet via sin damm.

Då krävs tillstånd, om inte gammal hävd kan hävdas. Men då krävs att verksamheten var igång innan 1882. Och finns det en vattendom så är det upp till fastighetsägaren att visa den.

– Vi ska upprätthålla lagen. Men vi försöker hela tiden föra en dialog med och motivera folk, säger Jan Grosen.

LRF menar att länet borde följa Västa Götalands strategi om att "bromsa jakten på vattenägare".

– Det är, vad jag känner till, 2 av 19 länsstyrelser som gör det, vilket skapat mycket debatt. Det är viktigt att alla behandlas lika, svarar Grosen.

Angående nyttan kontra kostnad så hävdar han att öring finns i vattendrag - men att fördämningen i Kärringe hindrar fria vandringsvägar. Så det är inte bara en fråga om abborre, mört och gädda.

Det finns uppskattningsvis 500 kvarnar i länet. Runt 200 av dem har tillstånd att reglera vattennivån.