Förbudet gäller eldning på marken men innefattar inte eldningsredskap med ben, som exempelvis hushållsgrillar. Skräp och annan markeldning är alltså inte tillåtet, men det finns inget hinder för att grilla så länge det inte görs på marken.

– Det handlar om att den inte får överföra värme till marken. Vi har redan haft ett antal bränder i länet. Bryter man mot eldningsförbudet bötfälls man. Det hände några stycken förra sommaren, säger Gunnar Karlsson, räddningstjänsthandläggare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Eldningsförbudet gäller tills vidare. Gunnar Karlsson tror dock att förbudet kommer bli kortvarigt.

– Det gröna gräset kommer ta över och det blir mer och mer fukt i markytan. Just nu finns det ingen fukt, men det handlar troligen om någon vecka.

Erik Lago