Skolaffären i Älmhult. I särklass det största ideologiska prestigeprojekt om planerna på en ny skola i Västra Bökhult, som håller på att utformas i sin tysthet. Som oppositionspolitiker i Älmhults kommun får vi i ringa omfattning veta vad som sker och om den centerledda majoriteten har en dold agenda för affären. Varför skulle man annars spela ett så högt hasardspel med skattebetalarnas medel som insats?

Novum Samhällsfastigheter AB är beställare till den byggentreprenören som Älmhults kommun upphandlar och sedan överlåter till beställaren. De kommer i sin tur förvalta och äga en kommunal skola. I det sammanhanget är det underligt nog inget märkligt med hemliga avtal i upphandlingsprocess som följer standardavtal. Mer besynnerligt är att innehåll och direktiv förblir affärshemligheter för kommuninvånarna. Möjligheten till insyn, styrning och kontroll kommer förpassas till ett dunkel av oklarheter så länge inte krav på offentlighetsprincipen gäller i ärendet. Trots allt handlar det om en kommunal skola och mycket skattepengar. Valet av bolaget Novum Samhällsfastigheter AB kan också ifrågasättas, då det skett utan konkurrens. Har ingen research gjorts om andra möjliga intressenter?

Genom att Älmhults kommun låter Novum Samhällsfastigheter AB äga och förvalta skolan med årliga driftskostnader för kommunens skolverksamhet kan enbart ses som ett högriskprojekt. Privata bolag har högt ställda krav på avkastning och vinst, i jämförelse med kommunen som ägare. Kostnader som direkt blir minuspost för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden kommer dräneras på kostnadskrävande hyror. Resurser som bättre behövs inom utbildningsförvaltningen för elevers skolutveckling. Utbildningsnämndens ordförande, oavsett vilken som har posten, borde vara orolig för framtiden om man inte höjer skatten (vilket är otänkbart i detta syftet). Till detta tillkommer SKL:s nyligen presenterade ekonomiska prognos som visar på tuffa år för kommunsektorn.

Miljöpartiet går aldrig med på något som kostar mer för kommunen och skattebetalarna. Därför vill vi i första hand att kommunen äger, förvaltar och driver skolan i Västra Bökhult, vilket visat vara fördelaktigt genom lägre driftskostnader totalt sätt. Alternativet som vi också lyft är att skolan drivs som friskola, vilket då tydligt regleras och styrs utifrån den kommunala elevpengens regelverk. Skattebetalarnas pengar ska användas resurseffektivt och förnuftigt. Hållbara investeringar behövs för elevens bästa skola i Älmhults kommun. Lär av misstagen och tänk om.

Michael Öberg (MP),

Älmhult

Relaterat till artikeln