Efter att ha haft någon aktivitet vid Kristna Nilsson-statyn i Järnvägsparken, skall gruppen cykla vidare österut på Storgatan. Då kör man på vänster sida i färdriktningen på Storgatan, passerar alltså Stora Torget på fel sida gatan. Därefter korsar man Föreningsgatan och cyklar på trottoaren förbi Tellushuset och vidare öster ut. Denna färdväg är absolut inte någon cykelväg. (Cykelvägen sträcker sig på södra sidan av Stationsgatan förbi Stora Torget.)

Vad tänker ledaren på när man väljer denna färdväg med en grupp barn på cykel? När man är ute i trafiken med en grupp skolbarn borde man väl försöka lära barnen att följa trafikreglerna.

Läs gärna Bengt Swahns artikel i Smålänningen, införd för ett par veckor sedan, den beskriver med all önskvärd tydlighet hur man uppför sig i trafiken med cykel.

Peter Berg