Barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ADHD, ASD/Aspergers syndrom ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

Forskning visar att ungefär sju procent av befolkningen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ofta förkortat NPF. Vi i Attention Ljungby ser att kunskapen om vad NPF innebär ökar. Men utmaningarna är stora eftersom NPF inte är ett synligt funktionshinder och det kan då vara svårt för andra att förstå hur det är att leva med dessa funktionsnedsättningar.

Att leva med NPF påverkar livssituationen för såväl den som själv har en diagnos som för deras anhöriga. För många familjer är det en daglig kamp med att få vardagen att fungera. Det bästa stödet vi kan ge är bättre förståelse och kunskap ute i samhället, där lokalsamhället med dess invånare, politiker och tjänstemän är nyckelpersoner för att få livet att fungera.

Det är tufft att leva med NPF och vi som gör det ska inte behöva kämpa ensamma. Därför vill vi i Attention Ljungby uppmärksamma behoven av kunskap och förståelse för alla dessa människor. Vi vänder oss speciellt till er lokalpolitiker här i Ljungby kommun, ni kan göra stor skillnad för våra medlemmar när ni tar viktiga beslut i nämnder och fullmäktige som påverkar deras vardag.

#Kämpainteensam

Attention Ljungby, en arbetsgrupp i Attention Kronoberg.