Varje år omkommer i genomsnitt tre till fyra personer och nästan 200 personer skadas allvarligt i samband med viltolyckor. I takt med att viltolyckorna ökar så ökar också kostnaderna för samhället. Varje år beräknas viltolyckorna kosta samhället tre miljarder kronor och prognosen för 2017 är 70000 viltolyckor, enligt Älgskadefondsföreningen.

I Jönköpings län har 41 personer skadats lindrigt, måttligt och allvarligt under perioden juli 2014 till juni 2017, enligt Transportstyrelsens olycksdatabas. Motormännen kräver nu åtgärder för att bromsa utvecklingen.

Ökad avskjutning och fler viltstängsel är två komponenter som nämns som viktiga. Motormännens trafiksäkerhetsansvariga, Carl Zeidlitz, pekar också på nya innovativa lösningar.

– Vi tror också att det finns stora vinster att göra i att använda olika system som varnar för vilt, säger Carl Zeidlitz, och ger exempel på nya smarta grindar som släpper in men inte ut vilt vilket är en av de nya tekniker som finns för att motverka viltolyckor.

Vad skulle du säga är det viktigaste för att begränsa viltolyckorna?

- Det är avskjutning av de ökade bestånden, främst på rådjur och vildsvin, säger Carl Zeidlitz.

Lokala insatser görs också av de lokala vägombuden på motormännen. De informerar och delar ut viltremsor för att informera om hur man undviker viltolyckor men också hur man ska gå tillväga om olyckan väl är framme.

Motormännen trycker också på behovet av att reparera, modernisera och sätta upp fler viltstängsel. Det finns stora vinster i att sätta upp viltstängsel på vissa utsatta sträckor, menar Carl Zeidlitz.

Utökning av viltstängsel på utsatta sträckor

– Trafikverket måste öka takten i byggandet av viltstängsel. De har själva konstaterat att viltolyckorna är koncentrerade, femtio procent av alla viltolyckor sker på fem procent av vägnätet, säger Carl Zeidlitz.

Vildsvinsbeståndet har ökat lavinartat vilket också märks på vilolyckorna. Vildsvinen har dessutom en förmåga att ta sig förbi viltstängelsen genom att gräva sig in under stängslet för att sedan ta sig ut på vägarna.

- Vildsvinsolyckor kostar samhället väldigt mycket pengar, berättar också Carl Zeidlitz.

Problemet med att vildsvin tar sig förbi viltstängslen går dock att lösa. På befintliga staket kan en nätbit monteras dit längst ner på det befintliga stängslet för att säkra dem så att vildsvin inte kan gräva sig under.