Arbetsmiljön på akutmottagningarna på sjukhusen i Region Kronoberg har antagit former värdiga en actionserie i sjukhusmiljö, vilket Smålandsposten har rapporterat i en serie artiklar. Väktarbevakningen har trappats upp. Personal har larmknappar och utrymmen har gjorts om för att säkra flyktvägar för medarbetare om situationer blir hotfulla. På akuten i Växjö får max en anhörig per patient följa med in. Dörrarna mellan väntrum och mottagning är låsta på kvällar och nätter.

Värst drabbat är Centrallasarettet, men situationen har förvärrats också på Ljungby lasarett. Den ökade hotbilden mot verksamheten har gjort att kostnaden för ordningsvakter och väktare vid de två lasaretten har stigit med 2,8 miljoner mellan 2012 och 2019. Detta alltså i den absoluta kärnan av välfärden.

Att situationen har urartat kan vara en kombination av att sjukhusen har fler patienter, med bland annat längre snittider för patienter på akuten som följd, och en upptrappning av grovt våld i samhället. När inblandade i kriminella uppgörelser kommer till akuten är det inte svårt att föreställa sig att deras vänner och fiender tar med sig sitt våldskapital in i väntrummet.

Region Kronoberg har tagit initiativ till att skriva till regeringen i ämnet. Sedan årsskiftet finns en ny lag i Sverige – blåljussabotage. Det innebär att angripa eller störa polis, räddningstjänst och ambulanspersonal så att deras yrkesutövning under utryckning hindras eller försvåras. Straffet är fängelse i upp till fyra år och för grovt brott upp till 18 år eller livstid.

Det är bra att lagstiftningen har kommit på plats – men det är synd att lagstiftaren inte gick längre. Lagens straffrättsliga skydd borde även ha omfattat akutläkarbilar och personal på akutmottagningar. Att den inte gör det är ett förbiseende och ett svek, inte minst med tanke på att de senaste årens negativa utveckling för akutsjukvårdspersonal är känd. Det är vad skrivelsen som regionstyrelsen nyligen antog trycker på. Dessutom vill man förenkla kameraövervakning på akuten.

Skrivelsen var Moderaternas initiativ och även C, L, KD och SD röstade för att skicka den. S och V valde dock att inte delta i beslutet. I ett protokollstillägg skriver S att partiet tror att det största ansvaret måste tas på regional nivå. Att Region Kronoberg ska agera med all kraft som finns också lokalt är förstås givet, men lagstiftning är en angelägenhet på riksnivå.

Det var dock främst delarna om kameraövervakning som de två vänsterpartierna inte ansåg sig kunna ställa upp på. Det är synd. Symbolvärdet hade varit stort i en enad front som vänt sig till regeringen för att säga att situationen är helt oacceptabel. För det är den.

Demokrati är en idé, men den bärs av människor. Av vanliga människor med vanliga liv, som går till jobbet varje dag (och natt) för att ta itu med arbetsuppgifter som går ut på att skydda, hjälpa och värna andra människor.

Dessa människor måste skyddas av rättsstaten. Och den som tar sig för att hindra, hota och attackera dem ska inte ges en millimeter.