Under torsdagsförmiddagen upptäckte en förbipasserande bilist att det uppstått en brand i ett skogsområde vid Danska vägen.

Cirka 300 meter in i den lågbeväxta skogen hade det börjat brinna så att rökutveckling uppstod.

När räddningskåren kom till platsen visade det sig att ett 1 000 kvadratmeter stort område hade börjat brinna.

Tidigt skede

Räddningskåren kunde, tack vare att branden upptäcktes i ett tidigt skede, snabbt få den samma under kontroll.

Polisen är nu klar med utredningen.

– Branden har uppstått på ett okänt sätt, säger Frederik Svärd, utredningschef inom polisen.

– Vi kan inte utesluta att den var anlagd.

Polisen konstaterar i sin utredning att det var en koja i anslutning till brandplatsen som kan sättas i samband med branden.

Dessutom hittades en eldstad.

– Troligen har branden kommit därifrån och det är oklart hur det började brinna.

Lekt med elden

– Vår teori är att det är barn som har lekt vid kojan och att de har lekt med eld vid den platsen.

Ärendet har med detta lagts ned.

Polisen har också genomfört utredning gällande två andra bränder med brottsrubriceringen mordbrand.

Dessa inträffade den 30 maj på Linnéskolan.

Vid 14.30-tiden tände en minderårig pojke eld på en soptunna i skolans lokaler.

– Det kunde medföra risk för andras liv, säger Frederik Svärd.

– Branden upptäcktes av lärare och kunde släckas.

Är straffmyndig

Senare den dagen tände en annan pojke en eld utomhus, för att denne ville få bort myggen i området.

Den elden ägde rum i ett skogsparti.

I det fallet var det vaktmästaren som upptäckte branden i ett tidigt skede.

– Den branden kunde ha spridit sig och orsakat stora skador, säger Frederik Svärd.

Den branden anlades av en elev som är över 15 år, och därmed är straffmyndig.

Även det ärendet har polisen lagt ned, eftersom det inte gått att bevisa att branden startades med uppsåt.

Relaterat till artikeln