I mitten av juni genomförde Kommunal en sammankomst då medlemmarna fick träffa företrädare för de politiska partierna.

Det visade sig att detta med tvättning av kläder ännu är ett problem inom kommunen.

Saken är den att Älmhults kommun inte har något fungerande system när det gäller gemensam tvättning av kläder.

Arbetskläder inom daglig verksamhet LSS får varje anställd själv tvätta, om än på arbetstid. För detta ändamål kan man använda tvättstugor på jobbet.

Är omständligt

Ett antal anställda tycker dock att detta är omständligt, och väljer därför att tvätta arbetskläderna hemma.

Mot den här bakgrunden har Senada Hodzic, som är ny i politiken för Liberalerna, kommit med ett förslag.

Eftersom hon ännu inte får lämna in motioner till fullmäktige, görs detta via partikamraten Bo Bergsjö.

I motionen heter det:

"Nuvarande hantering där varje anställd ansvarar för tvätt känns varken praktiskt eller säkert och innebär redan kostnader i form av arbetstid för personalen".

"Liberalerna vill därför att socialförvaltningen utreder och planerar för ett tvätteri som drivs inom daglig verksamhet LSS".

Skapa sysselsättning

Tanken är att detta ska skapa meningsfull sysselsättning för ett antal personer som behöver daglig verksamhet.

Liberalerna anser att detta både ger en bättre säkerhet vad gäller hygienen och frigör arbetstid för personalen som har annat att göra än att tvätta arbetskläder.

En sådan här lösning på problematiken skulle innebära att det blir en viss upprustning av tvättstugan.

Partiet räknar med att detta ändå ryms inom budgeten, eftersom det finns kostnader för personal som tvättar kläder i stället för att jobba.

Tilläggas kan att Senada Hodzic sedan länge jobbar inom äldreomsorgen och därför är väl insatt i nämnda problematik.